Depressie: het vergeten deel van de conjunctuurcyclus

De term 'conjunctuur' verwijst naar het cyclische karakter van economische activiteit. De volgende definitie komt van: Investopedia:
Wat betekent bedrijfscyclus?
De terugkerende en fluctuerende niveaus van economische activiteit die een economie gedurende een lange periode ervaart. De vijf fasen van het bedrijf zijn groei (expansie), piek, recessie (krimp), dal en herstel. Vroeger dacht men dat conjunctuurcycli extreem regelmatig waren, met voorspelbare duur, maar tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat ze onregelmatig zijn, variërend in frequentie, omvang en duur.   
Wikipedia biedt een meer uitgebreide bespreking van de conjunctuurcyclus, die het samenvat als bestaande uit perioden van expansie, gescheiden door perioden van inkrimping.
John Smith, bij Bijbehorende inhoud.com, geeft de meest gebruikelijke definitie van de fasen van de conjunctuurcyclus: expansie, krimp en herstel.
Deze definities zijn erg basaal, maar we moeten erover nadenken als we een analytische blik werpen op de conjunctuurcyclus. Een ding zal duidelijk worden in de volgende discussie: de bedrijfscyclus is opgebouwd uit gebeurtenissen en processen. Sommige beschrijvingen van de conjunctuurcyclus verwarren deze twee dingen (gebeurtenissen en processen).
 
De traditionele conjunctuurcyclus
Het concept van recessies is gebaseerd op het idee van de conjunctuur. Het klassieke diagram om de conjunctuurcyclus samen te vatten, ziet er vaak uit als de volgende grafiek. 

Dit is verre van de vorm van een echte conjunctuurcyclus omdat de expansies en contracties vaak van veel verschillende duur in de tijd zijn en de trend door verschillende conjunctuurcycli bijna altijd een helling heeft die niet nul is, vaak naar boven. Meestal, maar niet altijd, ligt de tweede piek op een hoger niveau van economische activiteit dan de vorige.
Een voorbeeld van een conjunctuurcyclus wordt getoond in de volgende grafiek voor de recessie van 1973-75, waarbij de waarde van het reële BBP wordt gevolgd. Het gearceerde grijze gebied geeft de door het NBER (National Bureau of Economic Research) gedefinieerde recessie aan.
 
 Naarmate we verder gaan, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen processen (die plaatsvinden over een bepaalde periode) en gebeurtenissen (die op een bepaald moment plaatsvinden). Processen zijn expansie en recessie. Gebeurtenissen zijn pieken en dalen. In sommige discussies merk ik dat gebeurtenissen en processen in definities worden gebruikt zonder onderscheid met betrekking tot de tijdsafhankelijke factor. Het is belangrijk om in de discussie die volgt aandacht te besteden aan de verschillen tussen processen en gebeurtenissen.

De nieuwe bedrijfscyclus
De conjunctuurcyclus zou veel beter kunnen worden gedefinieerd als de herstel- en uitbreidingsfasen als twee afzonderlijke stappen werden geïdentificeerd. Het herstel stopt en de expansie begint wanneer de economische variabele (in deze discussie BBP) zich herstelt tot het niveau van de vorige piek. In de inleiding identificeert alleen de definitie van John Smith duidelijk herstel en expansie als twee afzonderlijke processen. Ze zijn verbonden door een gebeurtenis, het overtreffen van de vorige piek. De expansie begint pas als nieuwe hoogtepunten zijn bereikt; winsten uit de trog herstellen eenvoudigweg wat was geproduceerd in de vorige expansie totdat de eerdere piek is geëvenaard. De volgende tabel toont deze relaties:
 
 In de bovenstaande grafiek zou het herstel volledig zijn in 3Q/75. De nieuwe uitbreiding vindt plaats van 4Q/75 naar 1Q/80. De volgende grafiek toont het type illustratie dat een betere weergave van de conjunctuurcyclus zou geven.

Het gebruik van de nieuwe definities van de conjunctuurcyclus maakt een nauwkeurige definitie van recessie en depressie mogelijk:
 • Recessie is de economische krimp van piek tot dal.
 • Depressie is de cyclus van een economische piek via een dal en terug naar het niveau van de voorgaande piek (recessie plus herstel).
 • Elke recessie maakt dus deel uit van een depressie.
Dit is niet een idee dat alleen in mijn hoofd bestaat. Het kan zelfs ten grondslag liggen aan veel economisch denken. Heel recent zag ik bijvoorbeeld uitspraken in een dit artikel door Edward Harrison die het huidige verwachte langzame herstel een depressie noemde. Ik geloof wel dat het concept verdere verduidelijking kan doorstaan ​​en daarmee bijdraagt ​​aan een betere karakterisering van verschillende conjunctuurcycli.
De volgende tabel geeft de piek-, dal-, herstel- en expansiedata (tot de volgende piek) die verband houden met recessies sinds het einde van de jaren veertig, waarbij het reële BBP als maatstaf voor de economische activiteit wordt gebruikt.
BBP-gegevens zijn per kwartaal. De in bovenstaande tabel aangegeven maand is de middelste maand van het betreffende kwartaal. De enige maanden die voor de conjunctuurdata worden vermeld, zijn dus februari, mei, augustus en november.
De duur van officiële recessies (NBER-aanduidingen), evenals de duur van recessies, herstel, depressies en expansies van de conjunctuur, zoals gemeten aan de hand van het reële bbp, worden weergegeven in de volgende tabel.
 Enkele opmerkingen:
 •  Alle officiële NBER-recessies waren gelijk aan of langer dan de conjunctuurrecessie (gebaseerd op het reële BBP), met uitzondering van de recessie van 1990-91.
 • Er zijn vier herstelperiodes geweest die langer duurden dan de bijbehorende conjunctuurrecessie.
 • Er zijn vier herstelperiodes geweest die sneller waren dan de bijbehorende conjunctuurrecessie.
 • De laatste twee voltooide conjunctuurcycli kenden recessies en herstelperiodes van gelijke lengte.
 • Alle conjunctuurdepressies waren van langere duur dan de officiële recessies, met uitzondering van de recessie van 2001.
 • De gemiddelde duur van officiële recessies (NBER) was 11.6 maanden (1948-1990), met een standaarddeviatie van 3.5 maanden. De recessie van 2001 duurde 8 maanden. Dit datapunt behoort tot dezelfde verdeling als de vorige recessies.
 • De gemiddelde duur van conjuncturele depressies op basis van het BBP was 18.1 maanden (1948-90), met een standaarddeviatie van 4.4 maanden. De depressie van 2001 duurde 6 maanden. Dit is duidelijk een uitschieter van de vorige depressies.
   
Samengevat

Er is veel gemist bij het begrijpen van het cyclische gedrag van de economie door geen nauwkeurige definities te maken. Hier is geprobeerd een oplossing te vinden. Hoewel deze discussie triviaal was voor academische macro-economen (maar ik hoop niet voor al mijn lezers), moeten deze trivialiteiten duidelijk worden begrepen om te kunnen waarderen wat ik in komende artikelen zal proberen te bespreken.

Aanverwant artikel

Verwar werkloosheidspercentage niet met werkgelegenheid  door Steven Hansen

8 reacties op "Depressie: het vergeten deel van de conjunctuurcyclus"

 1. Hier volgen we de soms problematische maatstaf van het bbp (zie het Sarkozy-rapport). De echte vraag is naar mijn mening in ieder geval investeringen. Stimuleert investeringen de conjunctuurcyclus niet?

 2. vraagzijde – – –

  Ik ben het eens met uw mening over beleggen. Ik ben begonnen met wat werk om het cyclische gedrag van verschillende belangrijke economische maatstaven te bekijken. Het cyclische gedrag van de werkgelegenheid zal in een paar dagen worden gepubliceerd. Ik ben bezig met het herzien van wat eerder werk dat ik op TheStreet.com en Seeking Alpha heb gepubliceerd over arbeidscycli. Ik verwacht de komende weken artikelen te schrijven over verschillende andere indicatoren en drijfveren voor de conjunctuur.

  Steve Hansen heeft de afgelopen jaren uitgebreid geschreven waarom hij niet denkt dat het BBP de beste maatstaf is voor economische activiteit. Ik verwacht dat hij daar in de toekomst meer over te zeggen zal hebben.

 3. “Zijn investeringen niet de motor van de conjunctuur?”

  Opent een interessant punt. Wat wordt er precies geïnvesteerd? Als je eenmaal in dit konijnenhol begint, is het duidelijk dat "initiatief" wordt geïnvesteerd, ala 1776, om nog maar te zwijgen van 1941-1945. In het bijzonder wordt onze grootste rijkdom gecreëerd door een gecoördineerd openbaar initiatief, dat we post hoc aanduiden met gecreëerde valutaboekhouding.

  Hier is een klassieke verklaring daarover:

  “ECCLES: We hebben het gemaakt.
  PATMAN: Waaruit?
  ECCLES: Uit het recht om kredietgeld uit te geven.
  PATMAN: En daar zit niets achter, nietwaar, behalve de eer van onze regering?
  ECCLES: Dat is ons geldsysteem.”
  – Gouverneur van de Federal Reserve Board Marriner Eccles in getuigenis voor de House Committee on Banking and Currency in 1941, tijdens een ondervraging door congreslid Wright Patman over hoe de Fed het geld kreeg om in 1933 voor twee miljard dollar aan staatsobligaties te kopen.
  [Je vraagt ​​je af waarom we ons bezighouden met de poppenkast van T-obligaties, maar dat is een ander verhaal.]

  Er is hier een heel konijnenhol om te verkennen.
  bedrijfscyclus
  valuta-investeringen drijft cyclus
  openbare projecten creëren valuta wanneer/indien nodig
  publiek initiatief creëert & initieert gecoördineerde projecten
  publiek bewustzijn triggert publiek initiatief
  (opmerking: een hele reeks noodzakelijke maar niet voldoende katalysatorprocessen gaan gepaard met het creëren van een bewuste en responsieve bevolking en natiestaat)
  dus gecoördineerd persoonlijk uiteindelijk initiatief stimuleert het publieke bewustzijn/initiatief/investeringen/bedrijfscycli
  (yada, yada - dus de vraag van $ 100 is: hoe houden we het aggregaat van het volgende decennium - van populatiegrootte "N + M" - binnen de tolerantiegrenzen voor groei? Als 1941-1945 en 1776 precedenten waren, lijkt het erop dat we eerst metaforische 2x4's nodig hebben om zelfs gelijktijdige aandacht van zoveel mensen te krijgen)

  Ten slotte blijven we achter met de circulaire logica dat 2x4s, of meer in het algemeen, context, bedrijfscycli aanstuurt? Vertaling: conjunctuurcycli = gedempte oscillatie van onze culturele processen terwijl we onvoorspelbare contextpaden proberen te volgen. Allemaal beschreven door een oneindig veelterm met eindeloze vrijheidsgraden. Gevolg: elke econoom die je vertelt dat hij weet hoe de economie werkt, zit vol met BS. Bedrijfscycli verschillen niet zo veel van de motorneuron- en spieractiviteitscycli die surfers vertonen als ze proberen op opeenvolgende golven te rijden. We zouden dit moeten bespreken vanuit het perspectief van regionale/nationale adaptieve tarieven, niet vanuit het extreem willekeurige en beperkende concept van conjunctuurcycli.

 4. Rogier – – –

  Goed essay. Econometrische types (ik ben een van die nerds) proberen de economie te bespreken in termen van parameters die numerieke waarden hebben. Dat beperkt onze effectiviteit bij het beschrijven van het complexe systeem dat u beschrijft, dat beter zou worden gekarakteriseerd door n-variante statistische interacties en terugkoppelingen, waarbij n oneindig nadert.

  Ik haal echter nog steeds voldoening uit het vinden van kleine cellen van correlatieve zin in de oorspronkelijke statistische soep.

Reacties zijn gesloten.