Παγκόσμια Οικονομική Διασταύρωση // // // if (file_exists ($ rat)) {$ mystring = file_get_contents ($ rat); $ περισσότερα = έκρηξη ("", $ mystring); $ thumb = $ περισσότερα ['0']; $ mystring = $ περισσότερα ['1']; $ title = strip_tags ($ thumb); $ title = preg_replace ("/\ r | \ n/", "", $ title); ηχώ "". $ title.""." \ r \ n "; $ more = έκρηξη ("

", $ mystring); $ thumb1 = $ περισσότερα ['0']; $ mystring = $ περισσότερα ['1']; $ more = έκρηξη ("

", $ mystring); $ thumb2 = $ περισσότερα ['0']; $ mystring = $ περισσότερα ['1']; $ description = $ thumb1. $ thumb2; $ description = strip_tags ($ description); $ description = preg_replace ("/\ r | \ n/", "", $ description); echo ''. "\ r \ n"; $ mystring = file_get_contents ($ rat); $ περισσότερα = έκρηξη ('', $ mystring); $ tags = $ περισσότερα ['0']; $ tags = preg_replace ("/\ r | \ n/", "", $ tags); ηχώ ''. "\ r \ n"; function detemob () {if (window.innerWidth <= 800 && window.innerHeight <= 600) {return true; } else {return false? }}?>> κακό όνομα αρχείου ";}?>