Автори на Econintersect:Стивън Хансен, издател и съосновател на Econintersect, е международен бизнес и индустриален консултант, специализиран в обръщането на проблемни бизнес единици; консултира правителствата за оптимизиране на процесните потоци; и предоставя анализ на икономически индикатори въз основа на некоригирани данни и ограничения на процеса. Поддържате връзка:
Електронна поща: [имейл защитен]

Автор на Econintersect