Автори на Econintersect:Джон Лоунсбъри, управляващ редактор и съосновател на Глобално икономическо пресичане, предоставя цялостно финансово планиране и инвестиционни консултантски услуги на малък брой семейства само срещу заплащане. Той има опит, който включва 34 години в голяма международна корпорация, 25 години в управление на научноизследователска и развойна дейност и позиции в корпоративния персонал. Съвсем наскоро той беше лицензиран представител на серия 6, 7, 63 с голяма посредническа застрахователна компания от 1992 до 2001 г. От 2002 г. той управлява собствен бизнес с едноличен търговец. Специфичните интереси включват политическа и икономическа история, иконометричен анализ и анализ на инвестиционната стратегия. Развлекателните дейности включват туризъм, нетехнически алпинизъм и алпийски ски. Джон също е старши сътрудник в TheStreet.com и истински пари, както и високопоставен автор в Търся Алфа и редовен сътрудник в Отписвания на кредити (Лондон). Поддържате връзка:
Електронна поща: [имейл защитен]

Автор на Econintersect